Disclaimer

Disclaimer van bordspellenbieb.nl, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de KVK onder nummer 55458505. Versie geldig vanaf 1 december 2020


Op deze pagina vindt u de disclaimer van bordspellenbieb.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door BordspellenBieb. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BordspellenBieb is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij BordspellenBieb.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met BordspellenBieb te mogen claimen of te veronderstellen.

BordspellenBieb streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. BordspellenBieb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige buy social traffic staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van bordspellenbieb.nl op deze pagina.

Reserveren Dit spel is erg populair! Maar niet getreurd, vul je emailadres hier in om het spel kosteloos te reserveren en sluit aan in de wachtrij! De gemiddelde wachttijd is maar 2 tot 3 weken. Je ontvangt een bericht als het spel voor je klaar ligt en krijgt dan één dag om deze te bestellen. Als je dat niet doet vervalt je reservering en gaat het spel naar de volgende in de wachtrij. Wees er dus op tijd bij!